tra cứu bảo hành
Điều kiện bảo hành của Samsung
Ngày đăng: 05/03/2023 10:35 PM

  Bảo hành của Samsung được thực hiện theo điều kiện sau:

  - Sản phẩm được bảo hành khi có tem bảo hành của Samsung còn nguyên vẹn, không bị rách, không bị mờ, không bị che khuất.

  - Sản phẩm được bảo hành khi có hóa đơn mua hàng, phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không bị rách, không bị mờ, không bị che khuất.

  PHIEU=BAO-HANH-SAMSUNG

  - Sản phẩm được bảo hành trong thời hạn bảo hành được ghi trên tem bảo hành của Samsung và hóa đơn mua hàng, phiếu bảo hành.

  - Sản phẩm được bảo hành khi các điều kiện trên được đáp ứng.

  - Sản phẩm được bảo hành tại các địa chỉ bảo hành của Samsung.

  - Sản phẩm được bảo hành do lỗi của nhà sản xuất.

  - Sản phẩm được bảo hành khi các điều kiện trên được đáp ứng.

  - Sản phẩm được bảo hành tại các địa chỉ bảo hành của Samsung.

  - Sản phẩm được bảo hành do lỗi của nhà sản xuất.

  Giỏ hàng